ULAN NG PAGPAPALA: HINDI ATRASADO ANG DIYOS

84


Hindi nale-late ang Panginoong Diyos. Kahit kailan.

‘Yung mga panahong akala mo e nahuli Siya ng dating at dahil doon ay isang malaking trahedya o kalamidad ang dulot ng kawalan Niya ng pakialam sa nangyayari sa mundo, ‘yung mga panahong iyon ay may ibang ibig sabihin o pahiwatig.

Mahaba ang pasensiya ng Diyos sa tao. Ilang libong taon na Siyang patuloy na sinusuway, nilalapastangan, tinatalikdan, hinahamon, dinudusta, niyuyurakan ng mga walang takot sa Kanya.

Pero hanggang ngayon ay patuloy pa ring umiikot ang daigdig. Hindi nawawasak nang tuluyan ang ating mundo.

Sa bawat umaga ay sumisikat pa rin ang araw. Ang mga bituin ay Ang Diyos, isang mahabaging Diyos, lalo na sa Kanyang mga anak. Iyan ang sinasabi ng Banal na Bibliya.

“Ang PANGINOON ay mabagal sa pagkagalit at sagana sa tapat na pag-ibig, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsuway, ngunit kailanman ay hindi pinapawalang-sala ang may sala…” (Mga Bilang 14:18)

“Ngunit ikaw, O Pa­nginoon, ay Diyos na mahabagin at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit, sa tapat na pag-ibig ay sagana.” (Awit 86:15)

“Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matiyaga sa inyo, na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi.” (2 Pedro 3:9)

Kung magkapareho ta­yong ayaw na nakakabalita ng mga gulo sa paligid, tiyak na hindi ka na rin mahilig magbasa ng diyaryo o manood ng TV kapag alas-siyete na ng gabi.

Sari-saring mga balitang gugulantang sa payapa mong mundo ang tatambad sa iyo sa isang iglap. Nakaka-stress, hindi ba?

Iisipin mo, bakit hinahayaan ng Diyos na patuloy na gumulo ang mundo at bumaba ang moralidad ng mga tao? (Saang bansa ba ‘yung nabalitaan kong tatlong lalaki ang pinayagang magpakasal sa isa’t isa nang legal? Hindi ko na rin maintindihan.)

Pero kasi, hindi mo puwedeng sabihing hindi nakikita at hindi nauunawaan ng Diyos ang lahat ng nangyayari. Nakikita Niya iyan.

Siya pa rin ang may hawak ng mundo natin. Inilalagay ko ang pananampalataya ko sa mga salitang nakasulat sa Bibliya tungkol sa haba ng pasensiya ng Panginoon. Ang dahilan pa rin ay ang Kanyang pag-ibig. Binibigyan Niya ang lahat ng panahon para magsisi.

Dahil, kapag dumating na ang Anak ng Diyos sa lupa bilang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari, iyon na talaga. Oras na ng Paghuhukom, tapos na ang panahong ibinigay sa tao upang magsisi.

Isang personal na karanasan ang hindi ko makakalimutan kahit kailan. Ilang dekada na rin ang nakararaan. Birthday ko nu’ng araw na iyon. Inaasahan kong may isang mi­yembro ng pamilya ko ang makakaalalang maghanda para sa akin.

Pero laking lungkot ko nang ma-realize kong walang naghanda. Isa-isang umalis, nagsipasok sa eskwela’t trabaho at naiwan na ako sa bahay.

Awa sa sarili ang bumalot sa akin nu’ng araw na iyon. Birthday na birthday ko, wala akong pananghalian! Walang ulam! Hindi ako naghanda para sa sarili ko.

Alam mo, ang galing ng Panginoon. Kasi nu’ng katanghaliang tapat na, oras na talaga para kumain, biglang may kumatok sa pinto namin.

Ang isang matalik kong kaibigan na 25 years ko nang hindi nakakausap at nakikita ay big­lang dumaan.

May dalang litson manok! Naalala daw niyang bigla na birthday ko kaya naisipan niyang dalhan ako ng mapapapak nu’ng tanghaling iyon.

Hiniling kong pumasok siya sa bahay para makapagkuwentuhan kami pero humingi siya ng paumanhin dahil may pupuntahan pa raw siya.

Dumaan lang siya para batiin ako. At kung gaano siya kabilis na nagpakita sa akin ay ganu’n din siya kabilis na nawala. Manghang-mangha ako nu’ng araw na iyon.

GOD is never late, even if we always are.

Pag-isipan natin ang mga ito nang mabuti. Shalom and God bless!

(zayithhebron.wordpress.com)All Credit Goes There : Source link

Comments

comments