PAYONG KAPATID: Sinisiraan –

79


Dear Kuya Rom,

Tapos ako ng vocational course sa auto-mechanic. Pagkatapos na magkaroon ako ng experience, nagtrabaho ako sa Qatar bilang mekaniko. Sinubukan kong mag-enroll sa distant education doon. Nakapasa naman ako at nakatapos ng management degree.

Natapos ang job contract ko sa Qatar. Pagbalik ko sa Pinas, masuwerteng nakapasok ako sa isang malaking pagawaan ng sasakyan. Masaya, dahil hindi na ako lalabas ng bansa, at makakasama na ang pamilya ko.

Pagkaraan ng dalawang taon, ang supervisor ko at ako ay binibigyan ng mas mataas na position bilang manager. Mukhang natakot ang supervisor sa laki ng tungkulin. Ako naman, lakas-loob na sinunggaban ko ang pagkakataon. Ako ang naging manager, at ang supervisor ay nanatili sa kanyang position.

Mula noon, naging masama na ang tingin sa akin ng supervisor. Sinisiraan niya ako. Ang isang issue niya sa akin ay attitude problem. Hindi ko na raw siya tinatawag na ‘sir’. Dumipensa ako, at ang sabi ko, dalawang kompanya ang pinaggalingan ko, at wala akong naging problema sa mga katrabaho ko.

Kuya, just call me Bernie. Anong gagawin kapag ikaw ay sinisiraan? Gusto ko ang mga nababasa kong payo mo na may Christian values. Sana mabigyan mo ako ng advice. Thank you very much. — Bernie

Dear Bernie,

Maaaring nagseselos siya sa tinanggap mong promotion na may kasamang mas malaking suweldo. Ang selos ay galing sa kanyang puso at lumalabas bilang isang pagrerebelde sa iyong mataas na posisyon.

Ang hinahanap niya ay tawagin mo siya na ‘sir’. Tingnan mo ito bilang isang uri ng paggalang. Kung ito issue sa kanya, maliit na bagay ito para gawin mong issue. Madali para sa iyo na gawin ito, kaya gawin mo, upang manatili ang magandang samahan ninyo sa trabaho. Ang Christian values na mahalagang isabuhay mo sa trabaho bilang manager ay ang mga sumusunod:

Mamuno ka na mag pag-ibig at pagmamalasakit sa mga kapwa manggagawa mo. Laging isipin ang kabutihan ng lahat.

Maging mapagpakumbaba. Kahit na mas mataas ang posisyon, igalang mo ang bawat isa. Tungkulin mo ang makipagbutihan sa mga tao, at gawin mo ang mabuti para sa lahat ng nasasakupan mo.

Maging tapat ka. Sabihin mo kung ano lamang ang totoo. Huwag sumali sa mga tsismis; ito ay nakakasira sa iyong kapwa. Huwag magkaroon ng paboritismo; pantay-pantay na tratuhin mo ng maganda ang lahat.

Magbigay ka ng oras sa kanila. Makinig ka sa kanila. Palakasin mo sila upang gawin nila ang mabuti na magdadala ng tagumpay sa kompanya.

Lagi mong isapuso na ang promotion mo ay ga­ling sa Dios, kaya paglingkuran mo Siya at bigyan mo Siya ng karangalan sa iyong trabaho. May God bless you!

Payong kapatid,
Kuya RomAll Credit Goes There : Source link

Comments

comments