PAYONG KAPATID: Nararapat na reaksyon

89


Dear Kuya Rom,

I love him. Ito ay first time ko na magkaroon ng relationship. Kami ay tatlong buwan na ng boyfriend ko.  Parehas ka­ming 21 years old, nasa college, at nakatira sa bahay ng parents namin.

Sa unang dalawang buwan, maayos naman kami. Tumatawag siya sa akin, laging may text siya sa akin, pinararamdam na importante ako sa kanya. Sabi niya, mahal niya ako, at nangangarap siyang magkatuluyan kami.

Pero sa third month namin, nagkaroon ng problema. Bumagsak siya sa isang subject. Pinagalitan siya ng kanyang ama. Masama ang loob niya, at nadadamay ako. Ayaw niyang nasasabihan. Mali ba na sabihan siya?

Kuya, just call me ‘Vivian’. Kapag nagkikita kaming dalawa, masaya pa rin. Okay lang, pero hindi ko gusto ang reaksyon niya sa mga problema. Nalilito ako ngayon kung may feelings pa ba ako sa kanya o wala na. Is this a trial? — Vivian

Dear Vivian,

Unawaing natural sa isang magulang na sabihan ang kanyang anak. Malamang na sinabihan siyang mag-aral nang mabuti. Ito ay mahalaga. Ang iniisip ng magulang ay kabutihan ng anak.

Ang pagbagsak ng isang anak sa kanyang subject ay problema para sa mga magulang, lalo na kung graduating sa college ang estudyante, sapagkat dagdag na gastos ang pag-ulit sa pag-aaral.

Ang estudyante ay may mga dapat asikasuhin kung bagsak siya sa isang subject. Kailangan niyang kausapin ang kanyang professor, magmakaawa siya na bigyan siya ng pagkakataon, payagan siyang mag-aral ulit, at ipasa ang eksamin.

Para sa boyfriend mo, malaking pressure ito sa kanya. Hindi marahil niya inaasahang babagsak siya, at nagulat siya nang mangyari ito. Pagdating sa inyong relasyon, maaaring hindi niya nais na idamay ka sa kanyang problema, pero kailangan niyang ilabas ito sa iyo.

Ito ay malaking pagsubok hindi lamang sa boyfriend mo kundi sa inyong dalawa. Para sa iyo, ang pagsubok na ito ay magpapakita kung tunay na mahal mo siya o hindi, kung susuportahan mo siya sa kanyang problema o hindi. Para sa kanya, ito ay pagsubok para magsikap siyang gawin ang nararapat bilang paghahanda sa inyong kinabukasan. Ito ay pagsubok para ipaglaban ninyo ang inyong pagmamahalan.

Gawin ninyong ga­bay ang turo ng Biblia: “…magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay n’yo. Kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Dios at ibibigay ito sa kanya nang walang pagmamaramot at panunumbat” (Santiago 1:2-5). Ang nararapat na reaksyon sa problema ay kagalakan.

Ipakita mo ito sa iyong boyfriend, at kayo ay liligaya at magtatagumpay.
Vivian, trials are ne­cessary steps to maturity. May God bless you!

Payong kapatid,
Kuya RomAll Credit Goes There : Source link

Comments

comments