Epektibong pamahalaan –

55


Ang impraestrukturang pisikal ng isang lugar tulad ng mga kalsada, tulay, paliparan at pantalan ay mahahalagang kasangkapan upang maisulong ang pag-unlad sa natu­rang lokalidad.

Ang mga pasilidad na nabanggit ay nagsisilbing daluyan ng mga serbisyo, kagamitan at kaalaman na lubhang kinakailangan upang mapagbuti at mapabilis ang pamumuhay ng mga mamamayan.

Sa katotohanan, maraming mga impraestrukturang tulad ng mga nabanggit ang hindi lubos na napakikinaba­ngan ng mga mamamayan subalit pinagkagastahan ng napakalaking pondo mula sa kaban ng bayan.

May mga paliparan sa bansa na limitado lamang ang gamit sapagkat hindi napag-aralan at napagplanuhang mabuti bago pa man ito sinimulang itayo.

Mayroon ding mga kalsada na mas makatutulong sana sa higit na nakararami kung napag-ukulan lamang ng pansin ang tamang paglalatag ng plano at matino at matapat na pagsunod sa program of work nito.

May mga pagkakataon din na kung mai-uugnay sana ang isang lugar sa mga karatig nito ay mas mapaglilingkuran ang mga kababayan na­ting hirap makaabot ng serbisyo ng pamahalaan.

Hindi biro ang hala­gang inilalaan ng pamahalaan sa bawat proyektong pang-impraestruktura. Kung magkaminsan, na­giging oportunidad pa nga ito ng mga tiwaling opisyal ng pamahalaan – nasyunal man o lokal – na pagsamantalahan ang kabagalan ng ating kasalukuyang sistema sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga ganitong proyekto.

Ang napakatagal na proseso natin sa pagdidisenyo, kakulangan sa teknikal na kaalaman sa pagpaplano, kulang-kulang na pagpopondo at kakulangan sa koordinasyon sa pagitan ng mga kabilang na ahensiya ang ilan sa mga kadahilanan ng pagkaantala ng pagpapatupad ng proyektong pang-impraestruktura.

Hindi ko nais sabihin na hindi nagagampanan ng ating mga kasamahan ang kanilang mga tungkulin. Ang nais ko lamang ay mabigyang-diin na tunay nang napapanahon ang isang rebolusyon sa ating mga kasalukuyang pamamaraan at sistema upang mas mapabilis, mas maging epektibo, at tunay na makapaglingkod sa mga mamamayan ang mga impraestrukturang pisikal ng pamahalaan.

Nakikita ko ang napakalawak na potensyal ng programang ‘Build, Build, Build’ (BBB) ng ating Pangulong Rodrigo Duterte na naglalayong palakasin ang ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga impraestrukturang makapagpapabilis ng pagdaloy ng produkto, serbisyo at kaa­laman mula at patungo sa mga mahahalagang lugar sa bansa.

Sa tulong ng Asian Development Bank na maglalaan ng $100 milyon para sa Infrastructure Preparation and Innovation Facility (IPIF), umaasa ang pamahalaan na mas mapapabilis ang paghahanda at pagpapatupad ng mga proyektong pang-impraestruktura na hindi kailangang isakripisyo ang kalidad ng mga proyektong tulad nito. (Engr. Rolalndo Tungpalan, Undersecretary for Investment Programming – NEDA).

Sa ilalim ng IPIF, magkakaroon ng pagsasalin ng kaalamang teknikal at teknolohiya para sa ating mga inhinyero patungkol sa pangkalahatang pag-aaral, pagpaplano, at masusing pagdidisenyo ng mga proyekto.

Sa ganitong paraan, inaasahan na mas mabilis na matatapos ang mga kalsada, tulay, riles, paliparan, pantalan at iba pang daluyan ng transportasyon nang naaayon sa panahon at budget na itinakda para sa proyekto.

Ang malaya at mabilis na pagdaloy na kaunlaran ay maisasakatuparan lamang sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga impraestrukturang nakalaan upang makapaghatid ng impormasyon, serbisyo, produkto at kaalaman sa aitng mga mamamayan. Isang akma at napapanahong hakbang ang pagpapatupad ng reporma sa ating mga kasalukuyang sistema upang makamit ang ating mga layunin para sa kaunlaran ng samba­yanang Filipino.All Credit Goes There : Source link

Comments

comments